Přejít k hlavnímu obsahu
 

SGG STADIP®/SGG STADIP PROTECT®

Vrstvené bezpečností sklo

Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT se skládají ze dvou nebo více vrstev skla vrstveného pomocí jedné nebo více fólií z polyvinylbutyralu (PVB). Rozlišujeme skla SGG STADIP složená z jedné fólie PVB s nominální tloušťkou 0,38 mm, skla SGG STADIP PROTECT, která jsou složena z PVB s nominální tloušťkou 0,76 mm. Různé úrovně bezpečnosti získáte kombinací různých počtů a/nebo tlouštěk každé složky. V případě rozbití skla udrží fólie PVB kousky skla na místě. V případě běžného použití je zachována odolnost a fixace skla do té doby, než je sklo vyměněno.

Výhody

 • sklo-zabezpečení-proti-vloupaní-a-vandalismu
  Bezpečností sklo
 • sklo-s-ochranou-uv-paprskú
  Ochrana proti UV záření

Popis

Standardně jsou SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT složená ze 2 nebo více tabulí čirého skla SGG PLANICLEAR.
Složení může ovšem obsahovat i další výrobky:

 • extra čiré sklo SGG DIAMANT;
 • probarvené sklo ve hmotě SGG PARSOL;
 • protisluneční sklo řady SGG COOL-LITE nebo SGG ANTELIO;
 • sklo s nízkou emisivitou řady SGG PLANITHERM;
 • některá ornamentní skla z řad SGG DECOR-GLASS nebo SGG MASTERGLASS.


V takovém případě přidáme název výrobku za název SGG STADIP nebo SGG STADIP PROTECT.

Použití 

Ochrana proti zranění

V případě rozbití skla zůstanou úlomky skla přilepené na vnitřní vložce. Skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT tedy udrží zasklenou stěnu na místě. Tato bezpečnost, která je v mnoha případech povinná (např.: veřejná zařízení, školy, jesle...), najde také své uplatnění v obytných budovách, kde zajišťuje ochranu obyvatel.

 

Použití zasklení na střechy musí odpovídat požadavům na bezpečnost, zvýšenou tepelnou izolaci, solární ochranu atd. Bezpečnost osob je zajištěna použitím bezpečnostních vrstvených skel(vnitřní strana zastřešení). V případě, kdy nějaký předmět narazí na zasklenou střechu, bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP PROTECT mohou do určité míry zastavit tento pád a také úlomky skla. V závislosti na složení zajišťuje vrstvené bezpečnostní sklo SGG STADIP PROTECT, že konstrukce vyhovují požadavkům na střešní zasklení.

 

Ochrana proti pádům osob

SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT vrstvená skla mají/mohou:

 • zbytkovou stabilitu v případě rozbití
 • zadržet předmět, který způsobil rozbití okna (v závislosti na požadované úrovni bezpečnosti), za předpokladu, že je instalováno přesně na míru, v souladu s normou EN12600. Hlavní oblasti pro použití bezpečnostních vrstvených skel jsou parapety, zábradlí, prosklené příčky a skloněná okna.

 

Ochrana proti vandalismu a vloupání

Pro zajištění bezpečnosti majetku a obyvatel budovy mohou být bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP PROTECT důležitým odrazovacím prvkem, když jsou instalovaná do patřičného rámu.

 • Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP PROTECT SP přispívají k bezpečnosti obchodů a kanceláří.
 • Společně s další doplňkovou ochranou mohou být použita na vitríny a dveře obchodů, jako vstupní dveře a okna kanceláří s přizpůsobením pro specifické úrovně ochrany.

Úroveň rizika

Úroveň rizika a zákonné požadavky nařízení určí úroveň ochrany, které je třeba dosáhnout, a tím typ bezpečnostního vrstveného skla SGG STADIP PROTECT nebo SGG STADIP PROTECT SP. Tento výběr je spojený s typem a s hodnotou majetku, který má být chráněn,

 • s typem budovy (např.: budova se snadným přístupem či nikoliv, individuální dům...)
 • a s jejím umístěním (např.: izolovaný dům či nikoliv, riziková oblast...).

 

Posouzení tohoto rizika se provede případ od případu a zohlední případné specifikace pojišťovatelů.

Ochrana proti výstřelům z pistole

Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP PROTECT - neprůstřelná Chrání proti rizikům útoku se střelnou zbraní (např.: finanční instituce, banky, pošty, vojenská zařízení...). Verze „Non Splitting (NS)omezuje případné rozptýlení úlomků na straně opačné vůči vstřelu.

 • Skla SGG STADIP PROTECT HS jsou odolná vůči ručním střelným zbraním a puškám.
 • Skla SGG STADIP PROTECT HC jsou odolná vůči střelám z loveckých zbraní (kulovnice, brokovnice).
 • Skla SGG STADIP PROTECT FS v sobě spojují odolnost vůči některým střelám střelných zbraní, ochranu proti vandalismu a vloupání. Tato skla jsou tedy vhodná k multifunkčnímu použití vyžadující bezpečnost a ochranu. Ochrana proti explozím Minimalizace následků náhodných nebo zločinných explozí předpokládá použití ochranných skel proti tlaku vytvořenému těmito explozemi.
 • V průmyslovém prostředí se v prostorách umístěných v rizikových oblastech použijí skla typu SGG STADIP PROTECT BS.

 

Ochrana proti hluku

Výrobky řady SGG STADIP mají zvukově izolační vlastnosti. Mohou být použita všude, kde je vyžadována akustická izolace. Vrstvená bezpečnostní a zvukově izolační skla SGG STADIP SILENCE se používají v případech, kde je vyžadována a naprosto zásadní vysoká akustická izolace:

 •  tlumočnické kabiny
 • obytné budovy v blízkosti letišť
 • městských center
 • železnic nebo dálnic), aniž by bylo třeba činit ústupky v oblasti bezpečnosti.

 

Ochrana proti UV záření

Skla řady SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT filtrují většinu UV paprsků. Mohou být použita jako ochrana proti vyblednutí barev prvků uvnitř budovy, které jsou trvale vystaveny slunečnímu záření (např.: vitríny obchodů, závěsy, koberce).

 

Pochozí sklo

SGG LITE-FLOOR je bezpečnostní vrstvené sklo speciálně navržené pro použití jako sklo na podlahy. Vnitřní vložka z polyvinylbutyralu (PVB) se chová různě v závislosti na teplotě, které je vystavena. Mechanické výkony skel SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT byly testovány dle evropských norem, které stanovují zkušební teploty.


PRODUKTOVÉ ŘADYSGG STADIP 64.1 ANTELIO ARGENT se skládá z jednoho protislunečního skla SGG ANTELIO ARGENT 6 mm, spojeného se sklem SGG PLANICLEAR 4 mm pomocí 1 akustické fólie PVB s tloušťkou 0,38 mm.
Fólie PVB jsou k dispozici v čiré, matné nebo barevné verzi (viz SGG STADIP COLOR).
SGG STADIP: Ochrana proti zranění

Složení: vrstvené sklo s jednou fólií PVB tloušťky 0,38 mm.

Označení: SGG STADIP XX.1, kde:

 

 • X představuje nominální tloušťku skleněné tabule;
 • číslo 1, které následuje za tečkou, zobrazuje přítomnost jediné PVB fólie tloušťky 0,38 mm.


Sgg Stadip Protect vrstvené neprůstřelné sklo, bezpečnostní pochozí sklo, 33.2, sklo na sklěnenú podlahu

Příklad 2


SGG STADIP PROTECT: Ochrana proti pádu osob a základní ochrana proti vandalismu a vloupání


Složení: vrstvené sklo s nejméně dvěma fóliemi PVB tloušťky 0,38 mm nebo jednou fólií o tloušťce 0,76 mm.

Označení: SGG STADIP PROTECT XX.Y, kde:

 

 • X představuje nominální tloušťku skleněné tabule;
 • Y označuje počet fólií PVB tloušťky 0,38 mm: Y ≥ 2SGG STADIP PROTECT SP: zesílená ochrana proti vandalismu a poškození


Složení: několik skleněných tabulí spojených pomocí několika fólií PVB tloušťky 0,38 mm nebo 0,76 mm.

Označení: SGG STADIP PROTECT SP XYY, kde:

 

 • X definuje třídu příslušné evropské normy (EN 356);
 • YY definuje celkovou tloušťku zasklení v mm.


SGG STADIP PROTECT HS, HC a FS: ochrana pro útokům se střelnou zbraní

 • Skla SGG STADIP PROTECT HS (High Security) chrání proti střelám ručních zbraní a pistolí definovaných normou EN 1063 pro třídy BR (tzn. s výjimkou loveckých zbraní).
 • Skla SGG STADIP PROTECT HC (Hunt Calibre) chrání proti střelám z loveckých zbraní (třídy SG1 a SG2).


Složení: několik skleněných tabulí, často o různých tloušťkách, spojených pomocí několika fólií PVB tloušťky 0,38 mm nebo 0,76 mm.

Označení: SGG STADIP PROTECT HS XYY (N)S, kde:

 

 • X definuje třídu příslušné evropské normy (EN 1063) (např.: 1 pro BR1);
 • YY definuje celkovou tloušťku zasklení v mm;
 • NS nebo S označuje absenci nebo přítomnost při nárazech úlomků, které mohou poranit, na chráněné straně.Skla SGG STADIP PROTECT FS (Full Security) mají, kromě klasifikace neprůstřelnosti (norma EN 1063), klasifikaci ochrany proti vandalismu a vloupání (norma EN 356). Tato skla jsou vhodná k multifunkčnímu použití, kombinují ochranu proti střelným zbraním, vandalismu a vloupání.

Složení: několik skleněných tabulí, často s různými tloušťkami, spojených pomocí několika fólií PVB tloušťky 0,38 mm nebo 0,76 mm.

Označení: SGG STADIP PROTECT FS RST.YY (N)S, kde:

 • R definuje třídu skla proti vloupání dle EN 356;
 • S definuje třídu skla proti neprůstřelnosti BR dle EN 1063;
 • T definuje třídu skla proti neprůstřelnosti SG dle EN 1063;
 • YY definuje celkovou tloušťku zasklení v mm;
 • NS nebo S označuje absenci nebo přítomnost při nárazech úlomků, které mohou poranit, na chráněné straně.


SGG STADIP PROTECT BS: ochrana proti explozím


Skla SGG STADIP PROTECT BS (Blast Security) byla testována dle normy EN 13541 dle jejích 4 kategorií. Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP PROTECT BS jsou k dispozici ve verzi Splitting (S, úlomky, které mohou způsobit zranění při ex-plozi), nebo ve verzi Non Splitting (NS, bez úlomků, které mohu způsobit zranění při explozi).


SGG STADIP SILENCE: ochrana proti hluku

Bezpečnostní skla SGG STADIP SILENCE poskytují zvýšenou akustickou izolaci. Jejich mechanické charakteristiky jsou stejné jako u skel řady SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT. Při stejném složení mají bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP SILENCE stejnou úroveň ochrany jako tradiční bezpečnostní vrstvená skla.


SGG LITE-FLOOR: pochozí sklo

Výrazná mechanická odolnost skel SGG STADIP umožňuje jejich použití ve strukturálních konstrukcích. Pro použití v SGG LITE FLOOR systému jsou navrhnuta tak, aby snesla zatížení, které daná aplikace vyžaduje.

GALERIE

Vrstvené bezpečnostní pochozí sklo na podlahu, neprůstřelné sklo, Sgg Stadip protect 33.2 Saint-Gobain Building Glass Skleněná podlaha - tvrzené pochozí sklo
Sgg Stadip Protect neprůstřelné sklo, vrstvené sklo na podlahu, pochozí sklo, prosklená podlaha, Saint-Gobain Building Glass SGG STADIP PROTECT skleněné zábradlí
Sgg Stadip Protect neprůstřelné vrstvené sklo, pochozí sklo na podlahu, sklo pod vodou s pvb foliiou, bezpečnostní Bezpečnostní vrstvené sklo Saint-Gobain
Bezpečnostní vrstvené sklo Sgg Stadip Protect, neprůstřelné sklo, pochozí nerozbitné sklo, sklěnená podlaha SGG STADIP PROTECT zábradlí ze skla
Vrstvené bezpečnostní nerozbitné sklo pochozí, sklo na míru s pvb foliou na střechu SGG STADIP vrstvené sklo
 
 
 
 
 

Technická specifikace

Přiřazení tříd odolnosti oblastem použití
Oblast použití Norma Třída odolnosti Druh skla Typ Tloušťka v mm Hmotnost v Kg / m2 DIN-EN 1627
Exkluzivní obytné domy
Obchodní domy EN 356 P6B Mono SP 615 15 33 RC3
Fotoobchody
Phono-video obchody EN 356 P6B ISO CP-SP615 36 48 RC3
Lékárny
Muzea EN 356 P7B Mono SP 722 22 50 RC4
Umělecké sály VdS EH2 Mono B2.110 30 67
Galerie EN 356 P7B ISO CP-SP 722 43 65 RC4
Obchody se starožitnostmi VdS EH2 ISO B2.210 48 82
Psychiatrická zařízení
Klenotníci EN 356 P8B Mono SP 827 27 59 RC 5/RC 6
Kožešnictví VdS EH3 Mono B3.110 40 90
IT zařízení
Energetická centra EN 356 P8B ISO CP-SP 827 48 72 RC 5/RC 6
Nápravná zařízení VdS EH3 ISO B3.210 60 105

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

Bezpečnostní nerozbitné sklo na střechu, pergolu, do dveří Sgg Stadip Protect, vrstvené sklo, třídi bezpečnostního skla SGG STADIP PROTECT
Sgg Stadip Silence akustické sklo, vsg 44.1, 44.2, Saint-Gobain Building Glass protihlukové sklo, zvuková izolace oken SGG STADIP® SILENCE
Sgg diamant float sklo, extra čiré sklo, plavené sklo, sklo na sklenenú příčku, sklenené dveře SGG DIAMANT®
Protisluneční sklo Sgg Cool-lite, barevné modré sklo, Skn 136, 150, 154, 165, 176, smaltované sklo do francouzskych oken SGG COOL-LITE®
Sklo - ornamentálni , drátené, vzorované. smaltované, vlastnosti, design, ornamentní sklo vzorník, sklo do dvěrí SGG DECORGLASS®
Mastercarre sklo sgg masterglass sklo průhledné z jedné strany, interiérové designové ornamentní sklo SGG MASTERGLASS®
druhy-bezpecnostniho-tvrzeneho-skla-zakladni-typy Druhy bezpečnostního skla
Dodatečná zvuková izolace oken, odhlučnění oken pomocí protihlukových nerozbitných skel, folie na sklo, protihlukova okna Domov jako oáza klidu
chytra-online-aplikace-calumen Calumen