Přejít k hlavnímu obsahu
 

Saint-Gobain Glass udává směr s prvním nízkouhlíkovým sklem na světě

Paříž, 7. července 2022

Společnost Saint-Gobain Glass přišla s přelomovou technickou inovací, díky které uvedla na trh s fasádními řešeními nové sklo s dosud nejnižším obsahem uhlíku. Toto unikátní sklo, vyvinuté díky kombinaci vysokého obsahu recyklovaného skla (kolem 70 % střepů) a obnovitelné energie, je výsledkem značného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a vysoké odbornosti našich průmyslových týmů.

 

Výrazné snížení uhlíkové stopy

Vzhledem k tomu, že fasády představují až 20 % uhlíkové stopy budovy, přinese tato inovace výrazné snížení uhlíkové stopy ve stavebnictví a urychlí rozvoj oběhového hospodářství.

 

Nízkouhlíkové sklo je navázáním na první uhlíkově neutrální výrobu 1 Saint-Gobain Glass dokončenou v květnu 2022 v její továrně Aniche ve Francii, která společnosti umožnila výrazně zdokonalit její výrobní procesy a načerpat odborné znalosti.  

Saint-Gobain Glass nyní integruje nízkouhlíkové produkty do svého portfolia řešení pro fasády, počínaje řadou protislunečních skel COOL-LITE® XTREME, bez jakýchkoli kompromisů v oblasti technického nebo estetického provedení.  

Nové produkty budou používat sklo s odhadovanou uhlíkovou stopou pouze 7 kg COekv./m2 (při použití 4mm základního skla). Toto nové nízkouhlíkové sklo bude kombinováno se stávající technologií povlaku COOL-LITE® XTREME, která již drasticky snižuje emise uhlíku generované spotřebou energie potřebné při užívání budovy díky svému vysokému výkonu z hlediska příjmu denního světla, protisluneční ochrany a tepelné izolace.

 

Výsledná nová produktová řada nabídne nejnižší uhlíkovou stopu na trhu se snížením přibližně o 40 % ve srovnání s naším výchozím evropským produktem.  

Podrobné údaje o vlivech a dopadech na životní prostředí budou dokumentovány prostřednictvím environmentálních prohlášení o produktu ověřených třetí stranou – EPD (nebo FDES ve Francii) – které se v současné době připravují a jejich dostupnost je plánována na začátek roku 2023.

 

ORAÉ - PRVNÍ NÍZKOUHLÍKOVÉ SKLO NA SVĚTĚ

Se sklem ORAÉ® dosáhla společnost Saint-Gobain Glass důležitého technického průlomu, který jí umožňuje nabízet první sklo s nejnižší uhlíkovou stopou na fasádním trhu.

 

Zakázky od tří hlavní partnerů

Důkazem nadšení na trhu jsou zakázky od tří hlavní partnerů působících na realitním trhu - Bouygues Immobilier, Icade Santé a Nexity, kteří se zavázali použít nízkouhlíkové sklo COOL-LITE® XTREME ve svých projektech:

  • Bouygues Immobilier nainstaluje nízkouhlíkové sklo na své kancelářské budově Kalifornia (Hauts-de-Seine, Francie).

  • Icade Santé použije toto přelomové sklo na budově Polyclinique du Parc, kterou provozuje skupina Elsan v Caen (Calvados, Francie),

  • Nexity jej uplatní v rámci projektu rekonstrukce Le Carré des Invalides (Paříž, Francie).

Z hlediska životního prostředí se nepochybně jedná o tři mimořádně ambiciózní projekty. Tato průkopnická iniciativa je prvním krokem k rozšířené nabídce nízkouhlíkových řešení na různých trzích Saint-Gobain Glass.

 

Je plně v souladu se strategií Saint-Gobain Grow & Impact, zejména s naším plánem na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

 

1Kategorie „Scope 1 & 2“: Scope 1 = přímé emise (energie a proces), Scope 2 = nepřímé emise související s dodávanými energiemi (elektřina, vytápění…)

dekarbonizace-budov-a-reseni-pomoci-nizkouhlikoveho-skla Pozvánka na webinář - Dekarbonizace budov a řešení pomocí nízkouhlíkového skla
Recyklace skla jako nástroj pro snížení uhlíkové stopy Recyklace skla jako nástroj pro snížení uhlíkové stopy