Přejít k hlavnímu obsahu
 

Proč sklo praská a jak tomu předejít?

Je možné zabránit praskání skla?

Pokud pochopíme, proč sklo praská, můžeme poškození zasklení předejít – správnou volbou vhodného typu skla, a také tím, že se vyhneme chybám při jeho používání. Nejčastější příčinou praskání skla je teplotní šok, tedy pnutí, které vzniká při lokálním nerovnoměrném zahřátí skla na vysokou teplotu. Dalším důvodem poškození celistvosti může být to, že sklo nevydrží mechanické a statické zatížení – to bývá důsledek nevhodného statického návrhu zasklení.

 

V článku Proč sklo praská a jak tomu předejít se dočtete:

(Ne)bezpečné sklo - proč sklo praská?

Při výběru skla pro každou aplikaci je důležité myslet na to co se stane, když se sklo rozbije?! A současně tomu vhodným návrhem zkusit předejít.

 

Jakou teplotu vydrží sklo?

Pro různé druhy skel platí různé limity pro schopnost odolat rozdílu teplot bez poškození. Teplotní limit pro drátosklo je 23 °C, pro běžné plavené sklo float s řezanými hranami 25–30 °C, běžné plavené sklo float s broušenými hranami 35–40 °C a tepelně tvrzené neboli kalené sklo odolá teplotnímu rozdílu až 200 °C. Pokud dojde k překročení limitů, ve skle vznikne extrémní pnutí, kterému se říká teplotní šok nebo termální lom, a praskne.

 

Druh skla

Teplota

drátosklo

23 °C

plavené sklo float s řezanými hranami

25–30 °C

běžné plavené sklo float s broušenými hranami

35–40 °C

kalené sklo

200 °C

Jak vyzrát na teplotní šok při výběru skla?

Praskání skla v důsledku teplotního šoku můžete již při výběru skel předejít tím, že pro zasklení, u kterého hrozí přehřátí, vyberete tepelně tvrzené (kalené) sklo SGG SECURIT (ESG) s odolností vůči teplotě až 200 °C, které je současně mnohem odolnější proti nárazu než netvrzené sklo. Pokud se rozbije, rozpadne se na množství drobných kousků s tupými hranami a zabrání tak zranění.

 

Chraňte sklo před teplotním šokem při používání

V průběhu používání může dojít k praskání skla v důsledku nerovnoměrného zahřívání, když je část skla vystavena vysoké teplotě ze slunečního záření a část je zastíněná nábytkem či jinými předměty, částečně vytaženými žaluziemi nebo reklamními polepy či nálepkami. Toto riziko je velmi reálné u oken s běžným floatem tzn. netvrzeným sklem, které vydrží teplotní rozdíl maximálně 40 °C. 

Pokud tedy nemáte okno zasklené odolnějším tepelně tvrzeným sklem, měli byste se vyvarovat například umístění nábytku či velkých květináčů v těsné blízkosti skla zevnitř i zvenčí, částečného stažení žaluzií a nalepování jakýchkoli polepů. V zimě může nerovnoměrnou teplotu a termální lom způsobit třeba vrstva sněhu na části okna nebo topné těleso umístěné v těsné blízkosti skla.

 

Pozor na posuvné portály

Velkoplošné posuvné HS portály jsou z hlediska možného poškození teplotním šokem velmi rizikové. V otevřeném stavu dochází k překrytí tabulí, takže znásobením trojskla vznikne prakticky šestisklo s minimálním nebo žádným prouděním vzduchu mezi tabulemi. V letním slunečném počasí teplota v meziprostoru může stoupnout až na 80 °C. Situaci mohou ještě zhoršit venkovní stříšky nebo vnitřní žaluzie či závěsy. Proto je u posuvných portálů velmi důležitá skladba trojskel.
 

Proč práská sklo? Velkoplošné posuvné portály HS a teplotný šok. Snížení praskání skla pomocí kaleného bezpečnostního skla

 

Pokud skla, která při otevření stojí naproti sobě, jsou tepelně tvrzená (ESG), prostřední vrstvy uvnitř trojskel jsou s broušenou hranou (případně také kalená) a krajní plochy jsou z vrstveného skla SGG STADIP (VSG) s bezpečnostní PVB fólií (nutné kvůli bezpečnosti), riziko poškození v důsledku teplotního šoku se sníží na minimum.

Posuvné portály - jak lépe?

Praskání skla a francouzská okna (posuvné portáli HS). Zasklení oken pomocí - SGG Stadip s bezpečnostní fóliou. Sklo ESG

Prevence teplotního šoku v průběhu stavby

Abyste materiál nevystavili riziku tepelného šoku, zvýšenou pozornost je třeba věnovat také balení a uskladnění skla při přepravě či na staveništi. Častým problémem v rozestavěných objektech bývá odstranění částí obalu uskladněného skla, na které svítí slunce, nebo částečné zastínění skla papírem, polystyrenem, deskami, černou fólií či matracemi kvůli neprůhlednosti, případně také umístění stavebního materiálu, lešení či obytných buněk v těsné blízkosti skel. Mezi zastíněnou částí plochy skla, která se přehřívá, a nezastíněnou, která je chladnější, vznikne neudržitelné pnutí a sklo v místě termálního lomu praskne.

 

Velkoformátové sklo a prasknutí skla. Ako se vyvarovať teplotnímu šoku. Balení a uskladnení skla

Nevhodné zastínění skla při stavbě (stavební materiál, lešení, obytné buňky v těsné blízkosti skla) a prasknutí skla

Nevhodné zastínění skla při stavbě (stavební materiál, lešení, obytné buňky v těsné blízkosti skla)

 

Záleží i na vhodném statickém návrhu zasklení

Návrh složení trojskla musí zohlednit:

  • požadavky na mechanickou odolnost – zatížení:

    • větrem

    • lineární či zábradlí – pendulum test

    • tlakem v dutině a rozdílem teplot (u izolačních skel)

  • limitní napětí

  • bezpečnostní faktory 

  • požadavek na maximální průhyb (normy, estetika)

 

Pokud se při plánování zasklení neodhadne míra statického a mechanického zatížení, může dojít k poškození skla nárazem či nadměrným zatížením. V případě rizika rozbití je lepší zvolit tepelně tvrzené (kalené) sklo SGG SECURIT (ESG), které je pětkrát odolnější vůči nárazu než klasické plavené sklo a odolává teplotnímu rozdílu až 200 °C. 

Pokud jde o aplikaci se zvýšeným rizikem poškození a vysokými nároky na bezpečnost (zábradlí, nadhlavové zasklení…), doporučuje se volba vrstveného skla SGG STADIP či SGG STADIP PROTECT (také známé jako vrstvené, laminované neboli VSG sklo) s bezpečnostní PVB fólií, která v případě poškození udrží popraskané sklo vcelku až do výměny.
 

Vrstvené sklo v okně s fólií si při rozbití zachová zbytkovou pevnost až do výměny – je jen popraskané.

Vrstvené sklo s fólií si při rozbití zachová zbytkovou pevnost až do výměny – je jen popraskané.

 

Rozdíl nadmořské výšky mezi výrobou a instalací izolačních skel

Praskání skla může způsobit i to, že nadmořská výška místa výroby a místa instalace izolačního trojskla se výrazně liší. Pokud je tento rozdíl větší než 500 m, je nutné eliminovat riziko praskání úpravou tlaku v meziskelních dutinách izolačního skla přístrojem ALTIMETER (pro argonovou výplň) nebo použitím ventilku SWISSPACER AIR (pro vzduchové výplně).

Další faktory, které zvyšují riziko praskání vlivem kritického tlaku v prostoru mezi vrstvami izolačního trojskla jsou: sezónní klimatické změny, náhlé teplotní změny, rozdíly v tlaku vzduchu, široké distanční rámečky, kriticky krátká jedna strana izolačního skla nebo výrazný nepoměr stran izolačního skla.

Ukázky prasknutí skla způsobeného rozdílem nadmořské výšky mezi místem výroby a instalace (tlakový lom).

Ukázky prasknutí způsobeného rozdílem nadmořské výšky mezi místem výroby a instalace (tlakový lom).

 

Další rizikové faktory pro praskání izolačních skel

Širší distanční rámečky zvětšují průhyb tabulí v trojskle, který může způsobit prasknutí. Asymetrické složení trojskla také zvyšuje průhyb tenčích tabulí, které mohou prasknout. Rozdílný poměr stran trojskla s výrazně krátkou jednou stranou také představuje riziko. Použití meziskelních žaluzií v kombinaci s výše uvedenými faktory riziko praskání zvyšuje.

V uvedených případech lze riziko praskání snížit správným statickým posouzením a volbou vhodného složení izolačního trojskla, posouzením rizika prasknutí tepelným šokem, použitím užších distančních rámečků, zapojením ESG skel, tabulí s broušenými hranami a rozumné tloušťky skel do skladby a řešením tlaku v dutinách pomocí SWISSPACER AIR nebo Altimetru.
 

Šířka distančních rámečků

Praskáni skla a šířka distančních rámečků. Dištančné rámečky v dvojskle a trojskle. Jak eliminovať prasknutí skla.

Symetrie / asymetrie skladby

Symetrie / asymetrie skladby skla v dvojskle a trojske, Porovnaní skladby skla 8-4-4 a 4-4-4

Rozměry / poměry stran a riziko prasknutí skla

Graf - Rozměry / poměry stran a riziko prasknutí skla. Rozměry izolačních skel a poměr stran izolačních skel

Doporučené minimální délky hrany skla

Složení izolačního skla

Složení izolačního skla

4-16-4

450

4-12-4 -12-4

600

4 -18-4-18-4

750

8 -12-4 -12-4

800

6-18-4 -18-6

900

8-18-4-18-4

1000

 

Praskání v důsledku vměstků sulfidu nikelnatého uvnitř hmoty skla

Společnost Saint-Gobain Glass nabízí v případě tvrzeného skla doplňkovou tepelnou úpravu prohřívání neboli HST (Heat-Soak Test), která slouží k minimalizaci rizika samovolného prasknutí tvrzeného skla, které ve výjimečných případech může vzniknout jako následek výskytu vměstků sulfidu nikelnatého uvnitř hmoty. Technologie prohřívání riziko tohoto praskání snižuje na 0,025 %, což znamená jediný případ prasknutí na 400 tun skla.
 

Webinář SAINT-GOBAIN GLASS: Proč skla praskají a jak tomu předcházet?

Problematika praskání skel

 

Konzultace s odborníky se vyplatí

Oprava prasklého skla je komplikace, které je lepší předejít. Proto se při plánování zasklení vyplatí konzultovat všechna rizika poškození skel s odborníkem. Analýza rizik prasknutí teplotním šokem a statického zatížení, správné naplánování složení zasklení a mnoho dalších analýz a doporučení od specialisty vám může ušetřit spoustu potíží, které by mohly nastat v důsledku prasknutí skla. Dobrým důvodem je i cena výměny skla v oknech v případě prasknutí či rozbití skla a technické či logistické komplikace spojené s opravou prasklého či rozbitého okna. Specialistu ze Saint-Gobain Glass pro konzultaci kontaktujte zde.

Velká francouzská okna, typy a druhy skel i oken, dvojité okno, zdvojené okna do domu, drevená a lastová okna Jak vybrat okna do domu?
druhy-bezpecnostniho-tvrzeneho-skla-zakladni-typy Druhy bezpečnostního skla
Dodatečná zvuková izolace oken, odhlučnění oken pomocí protihlukových nerozbitných skel, folie na sklo, protihlukova okna Domov jako oáza klidu
Francouzská okna a dveře, delení, rozměry, typy - dřevěné, plastové, hliníkové, velkoplošná okna, francouzské okno posuvné Francouzská okna
Výména dvojskla za trojsklo, izolační dvojsklo nebo trojsklo do pasivního domu, dvojsklo vs trojsklo v okně - rozdíl Dvojsklo nebo trojsklo?
okna-pro-pasivni-dum-solarni-faktor-izolace-energetickeho-domu Okna jsou alfou a omegou návrhu pasivního domu
Jak a kde se vyrábí sklo, tavení skla, co se vyrábí ze skla, ploché a tabulové sklo, suroviny pro výrobu, float proces Jak vzniká sklo
jake-parametry-sledovat-pri-vyberu-skla-do-oken Jaké parametry sledovat při výběru skla do oken
chytra-online-aplikace-calumen Calumen