Přejít k hlavnímu obsahu
 

Okna jsou alfou a omegou návrhu pasivního domu

Od 1. ledna 2022 nás čeká další zpřísnění nároků a splnit je budou muset všichni, kdo po tomto datu podají žádost o stavební povolení

V článku Okna jsou alfou a omegou návrhu pasivního domu se dočtete:

 

Stavebním standardem současnosti jsou energeticky úsporné stavby. Jejich škála sahá od nízkoenergetických staveb až k pasivním domům, přičemž rozdíl mezi nimi je dán množstvím energie, kterou za rok pro svůj provoz spotřebují. Legislativa je v tomto ohledu neúprosná a v zájmu ochrany klimatu stlačuje povolené limity spotřeby energií stále níže. Od 1. ledna 2022 nás proto čeká další zpřísnění nároků a splnit je budou muset všichni, kdo po tomto datu podají žádost o stavební povolení.

Ale není třeba se obávat razantního navýšení investic, žádoucího výsledku bude možno dosáhnout optimalizací konstrukčních opatření. Zkrátka, víc než kdy dřív bude záležet na kvalitě návrhu budovy. I když... U pasivních domů už v minulosti platilo, že procházely procesem optimalizace, ve kterém byly všechny souvislosti dolaďovány tak, aby finanční prostředky investora byly využity co nejlépe.

Co jsou pasivní domy?

Jedná se o domy, které mají velmi nízkou spotřebu energie na vytápění i přípravu teplé vody, je v nich kvalitní vnitřní prostředí díky řízenému větrání s rekuperací a mají precizně vyladěnou energetickou bilanci všech svých konstrukcí.

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Co je to pasivní dům, izolační trojsklo pro okna na nízkoenergetické a pasivní domy (nízkonákladové), pasivní dům parametry

Neuralgickým bodem návrhu jsou z tohoto pohledu okna, která se na energetických ztrátách i ziscích významně podílejí.

Pasivní dům by měl za rok spotřebovat jen 15 kWh/m2. Aby tomu tak bylo, je optimální kompenzovat energetické ztráty domu bezplatnými tepelnými zisky ze slunce. Právě v tom spočívá největší potenciál oken. Pokud by se nepovedlo tepelné zisky využít, musel by potřebnou energii zajistit zdroj. Je tedy zřejmé, že čím více se využije energetických zisků ze slunce, tím méně je potřeba investovat do dražších stavební úprav a technických opatření. V tom vlastně spočívá základní princip pasivního domu, že velmi dobře pracuje s energií ze sluníčka, za kterou majitel nemusí platit.

TÉMA PASIVNÍ DOMY A SKLO

V pořadu vystoupí Michal Čejka z Centra pasivního domu, Roman Dufek ze společnosti Glassolutions a Pavel Nečas ze společnosti Saint-Gobain Glass

 

Správné umístění i zasklení oken

Mají-li být okna v celkovém souhrnu zisková, o tom rozhoduje jejich velikost, rozmístění a zcela zásadní je jejich orientace ke světovým stranám. Čím více jsou prosklené plochy orientované směrem k jihu, tím více sluníčka může být využito.
Nepsaným pravidlem je, že by v pasivních domech mělo být maximum zasklených ploch na jižní straně. Prospívá to optimální energetické bilanci. Východ a západ mají na energetickou bilanci poměrně malý vliv, což ale neplatí pro nejméně prosluněnou severní stranu. Kvůli tepelným ztrátám se pro tuto stranu doposud doporučovalo zasklené plochy minimalizovat.

O úspěchu návrhu dál rozhoduje volba skla. Není totiž sklo jako sklo, i když to na první pohled není patrné. Pro pasivní rodinné domy jsou ideální taková skla, která propouštějí do interiéru maximum světla a tepla. S tímto zasklením budou okna tři čtvrtě roku sama zadarmo přitápět. Navíc budou balzámem na duši všem obyvatelům domu, jak dokládají mnohé klinické studie, potvrzující příznivý vliv denního světla na lidskou psychiku.

Okna pro nízkoenergetické a pasivní domy - dvojsklo a izolační trojsklo (srovnání), Okna pro pasivní rodinné domy

 

Jenže sklo, které tak dobře slouží většinu roku, nemá optimální charakteristiky pro léto. Za teplých dnů by spíše bylo žádoucí tepelné zisky od slunce eliminovat, než je nechat proudit do místnosti. Vlastnosti skla jsou ale konstantní, a tak je jediným řešením doplnit okna o dynamické stínění. Ideální jsou k tomu venkovní žaluzie, screenové rolety nebo konstrukční úpravy v podobě přesahu střechy či slunolamu.

Když z nějakého důvodu doplňkové stínění není možné použít, pak je třeba zvolit jiný typ skel - s protisluneční ochranou. Takové sklo dovnitř rovněž pouští dostatek světla, ale nepropouští teplo. Jinak řečeno, protisluneční sklo má nižší solární faktor, který se označuje jako g. 
V létě je to výhoda, po zbytek roku se však musejí chybějící solární zisky dotovat z jiného zdroje. Protisluneční skla se používají především u výškových administrativních budov, kde ve vyšších patrech nelze využít venkovní stínění kvůli síle větru. U rodinných domů najdou opodstatnení zejména pokud není možné bránit prostupu světla vnější ochranou. Jejich užití ale snižuje potřebné solární zisky.

Okna pro pasivní domy a solární faktor g, Eclaz a Saint-Gobain Building Glass, tepelná ztráta pasivního domu

Jak se orientovat v nabídce?

Základní veličinou, která informuje o budoucích ztrátách energie prostřednictvím otvorových výplní,potřebné solární zisky.pustí směrem ven, a udává se v jednotkách W/m2K. V praxi platí, že čím je hodnota Uw nižší, tím lépe. Více tepla zůstane v domě.
Mnozí lidé však v dobré víře tento parametr přeceňují. Přitom si neuvědomují, že deklarovaná hodnota je jenom jedním parametrem z mnoha a že správná funkce okna závisí nejenom na profilu nebo kování. Mnohem důležitější je zaměřit se přímo na zasklení.

Parametry rozhodující pro zasklení

Pro sklo jsou určující tyto parametry.

Prvním je koeficient tepelného prostupu Ug, který vypovídá o tom, jak dobře sklo izoluje. Souvisí s celkovou vlastností okna nepropustit teplo směrem ven.

Další parametr se označuje jako solární faktor g a určuje, kolik sluneční energie pustí sklo do interiéru. Udává se v procentech a například solární faktor g 60 %, znamená, že dovnitř projde 60 % sluneční energie.

Kromě parametrů souvisejících s teplem jsou tu i dva podstatné světelné parametry. 
A to propustnost světla TL a vnější reflexe Lr. Obě se udávají v %.

Propustnost světla říká kolik světla se dostane dovnitř. Čili to podstatné, kvůli čemu vlastně okna chceme.

Vnější reflexe říká, jak moc se naše sklo bude “zrcadlit” při pohledu zvenčí. Tady spíš závisí na preferenci majitele nebo investora. Aktuálním trendem jsou skla spíše neutrální.

 

Jak už bylo zmíněno výše, je velmi důležité při návrhu pasivního domu správně zvolit solární faktor skla. Pokud by byl nižší, tak by sice příjemně bránil přehřívání interiéru v létě, ale taky by se stejnou intenzitou po zbytek roku slunci bránil, aby místnosti prohřálo.

 

Značka

Parametr

Charakteristika

Jednotka

UW

Součinitel prostupu tepla celým oknem

Udává, jak moc okno brání úniku tepla z budovy ven

W/m2K

Ug

Součinitel prostupu tepla zasklením

Udává, jak moc sklo brání úniku tepla z budovy ven

W/m2K

g

Solární faktor

Udává kolik tepla ze slunce projde zasklením do interiéru

%

LT

Světelná prostupnost

Udává kolik světla ze slunce projde zasklením do interiéru

%

LR

Světelná reflexe

Udává kolik světla a tepla sklo odrazí

%

 

Okna pro pasivní domy a izolační sklo ECLAZ

Dobrou zprávou je, že společnost Saint-Gobain má v nabídce ideální sklo pro pasivní domy, které v sobě spojuje optimální parametry pro takovou stavbu:


- propouští dostatek světla (více než jiné typy skel)
- propouští dostatek tepla (má vysoký solární faktor)
- má nízký součinitel prostupu tepla (tepla skrze něj utíká minimum)

Porovnání obvyklého okna a okna pro pasivní domy s povlakem Eclaz, pasivní dům tepelná ztráta, faktory oken pro pasivní domy

 

Izolační sklo ECLAZ je ideální kombinací všech tří parametrů. 
Proč je třeba zohlednit všechny tři uvedené parametry a nestačí jen vybrat dobré izolační vlastnosti skla? Protože v případě pasivního domu je třeba posuzovat celkovou energetickou bilanci domu, nejen tepelné ztráty. ECLAZ je zkrátka pro pasivní domy ideálním řešením, samozřejmě s nutností použít v létě stínění.

Tepelně izolační skla ECLAZ jsou vyráběna s použitím nové generace speciální technologie. Při ní se na povrch skla nanáší vysoce výkonný povlak, který způsobuje odraz tepelných paprsků zpět do místnosti. Kouzlo tohoto řešení spočívá v tom, že při minimální propustnosti tepla je zachována maximální propustnost světla. Povlak neuvidíte, ani vám žádným způsobem nenaruší výhled ven. Nerušeně si tak budete moci užívat jeho neviditelné přednosti v podobě úspory tepla.

Skla ECLAZ se hodí jak pro dvojskla tak pro izolační trojskla, které jsou dnes již standardem. Dvojsklo ECLAZ dosahuje hodnoty Ug = 1,0 W/m2K se solárním faktorem 65 %. a prostupem světla 84 %. ECLAZ v izolačním trojskle dosahuje hodnoty Ug = 0,5 W/m2K se solárním faktorem 60 % a prostupem světla 77 %.

Při uvedených parametrech je sklo ECLAZ ideálním řešením také pro problémové zasklení s orientací na sever. Jeho tepelně izolační vlastnosti dovolují instalovat na severní straně i větší prosklené plochy, bez obav ze zvyšování výdajů za vytápění. Zdravému bydlení toto řešení prospěje, neboť severně orientované interiéry obvykle vyžadují více světla.

Porovnání oken pro pasivní domy Eclaz a Planitherm, součinitel prostupu tepla okna trojsklo, parametry skla pro pasivní domy

Izolační trojsklo ECLAZ pro Pasivní a nízkoenergetické domy

TROJSKLO ECLAZ
4-18-4-18-4

Izolační trojsklo ECLAZ - sklo pro pasivní a nízkoenergetiké domy. Nejvyšší prostupnosť světla pro bydlení.

 

Bezpečností + protihlukové zasklení pro Pasivní a nízkoenergetické domy

TROJSKLO ECLAZ AKUSTIK
6-18-4-18-44.2

Izolační trojsklo ECLAZ Akustik s protihlukovou ochranou. P2A-odolnost proti vloupání. 1B1-ochrana proti poranění při rozbití

 

Okno není jen sklo

Rám patří z hlediska tepelné izolace k slabším místům okna a je nezbytné aby celkové vlastnosti okna splňovala normou požadované hodnoty. Při rozhodování o oknech pro pasivní domy nepřehlížejte ani kování, i ono hraje svou roli. Kvůli tomu bývají nové typy rámů často osazovány skrytými panty. Jejich předností je, že neprocházejí rovinou vnitřního těsnění, takže jej nekrčí a těsnost oken je díky tomu výrazně vyšší. Při tomto řešení je průběh teplot uvnitř rámu okna lepší a omezena je kondenzace ve funkční spáře po obvodu okna.

 

Tepelná izolace oken a rámu pro pasivní domy,  kování, tesnění a kondenzace oken při nízkoenergetických domech

Správné osazení okna je důležité

Posledním článkem vyladěných otvorových výplní je jejich osazení do konstrukce. Sejít se přitom musejí znalosti stavební fyziky, konstrukce oken a použitého stavebního systému. Pro dlouhodobou funkčnost platí, že okno musí být zevnitř napojeno opravdu vzduchotěsně, osazeno musí být v úrovni tepelné izolace a venkovní připojovací spára musí být paropropustná.

Rekapitulace na závěr

Jak už bylo řečeno v úvodu, pasivní dům je navzájem provázaná konstrukce, u níž je nutné vyladit spolupůsobení všech činitelů. Rozvaha a nasazení, které do plánování pasivního domu investujete, se vám ale bohatě vrátí. Roky si budete užívat pohodlí, bez starostí a zbytečných výdajů za energie. Stejně jako mnoho těch, kteří už v pasivním domě žijí a pochvalují si vysoký standard vnitřní pohody. Třeba v podobě celoročně teplých oken, kterými nesálá obvyklý chlad.

Eclaz izolační dvojsklo a trojsklo na míru do okna, arkýřová okna, francouzské okna na terasu, sklo na pergolu ECLAZ
Cool lite Skn 183, Skn 183 II, protisluneční sklo na míru, trojsklo, dvojsklo, skleněné fasády, Saint-Gobain Building Glass COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 (II)
Sgg Stadip Silence akustické sklo, vsg 44.1, 44.2, Saint-Gobain Building Glass protihlukové sklo, zvuková izolace oken SGG STADIP® SILENCE
Bezpečnostní nerozbitné sklo na střechu, pergolu, do dveří Sgg Stadip Protect, vrstvené sklo, třídi bezpečnostního skla SGG STADIP PROTECT
chytra-online-aplikace-calumen Calumen
Francouzská okna a dveře, delení, rozměry, typy - dřevěné, plastové, hliníkové, velkoplošná okna, francouzské okno posuvné Francouzská okna
jake-parametry-sledovat-pri-vyberu-skla-do-oken Jaké parametry sledovat při výběru skla do oken
Velká francouzská okna, typy a druhy skel i oken, dvojité okno, zdvojené okna do domu, drevená a lastová okna Jak vybrat okna do domu?