Přejít k hlavnímu obsahu
 

Jaké parametry sledovat při výběru skla do oken

V dnešní době se na nově postavené či rekonstruované stavby kladou velmi vysoké nároky na energetickou hospodárnost

Energetickou náročnost budovy pro vystavení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) lze vypočítat z celkového ročního objemu dodané energie potřebné na vytápění, větrání, klimatizaci, chlazení, ohřev teplé vody a osvětlení – pomocí bilančního hodnocení při jejím standardizovaném užívání. Velký vliv na celkovou energetickou bilanci budovy mají tepelněizolační vlastnosti pláště stavby včetně oken a dveří. V minulosti patřily otvorové konstrukce, tedy okna a dveře, z hlediska tepelných ztrát k nejrizikovějším stavebním prvkům.


V článku Jaké parametry sledovat při výběru skla do oken se dočtete:

 

Současné moderní technologie a inovativní materiály poskytují dnes oknům nejen skvělou schopnost tepelné izolace, která omezuje úniky tepla z interiéru na minimum, ale i možnost využít v zimních měsících pro zajištění tepelného komfortu v interiéru solární zisky. Z hlediska energetické účinnosti se tak sklo stává strategickým materiálem, který se významně podílí na úsporách energií na vytápění.

V letním období lze naopak pomocí protislunečních skel minimalizovat přehřívání a ušetřit na provozu klimatizace. V procesu architektonického návrhu stavby se proto vyplatí věnovat maximální pozornost výběru oken a parametrů skel – pokud totiž vyberete zasklení se správnými vlastnostmi, pro dosažení tepelného komfortu v zimě i v létě postačí mnohem méně nákladů na topení a chlazení. Schopnost zvukové izolace, vysoká světelná propustnost a bezpečnostní vlastnosti speciálních skel pak uživatelský komfort v interiérech dovedou k dokonalosti.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy

penb
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti provozu budov a k jejímu prokazování při kolaudaci
novostavby či rekonstrukce, prodeji, koupi či pronájmu nemovitostí. PENB posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu a v návaznosti na provozní náklady zařazuje budovu do příslušné energetické třídy na stupnici od nejhospodárnější kategorie A s nejnižší energetickou náročností až po nejméně hospodárnou třídu G s nejvyšší spotřebou energií. PENB hodnotí objekt podle celkové spotřeby energií na vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci, ohřev vody, umělé osvětlení a případně úpravu vlhkosti. V PENB se nehodnotí spotřeba běžných spotřebičů. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění v podobě energetického štítku budovy.

Platný průkaz energetické náročnosti budovy může vydat pouze odborně vyškolený akreditovaný energetický specialista s oprávněním na základě certifikátu vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Podklady pro vystavení PENB: projektová dokumentace domu, projekt osazení domu na pozemek s vyznačením orientace domu ke světovým stranám, technická zpráva, dokumentace zařízení TZB (vytápění, ohřev TV, VZT, umělé osvětlení). Průkaz ENB musí mít podle §6a zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií zpracovaný všechny nové a rekonstruované budovy – je součástí dokumentace ke stavebnímu řízení dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění novely 405/2017 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle aktuální vyhlášky 264/2020 Sb.

 

Které parametry jsou při výběru skla klíčové?

V minulosti se při výběru skel do oken kladl důraz především na eliminaci tepelných ztrát, takže se při výběru zasklení sledoval především součinitel prostupu tepla Ug (W/m2K). To už v dnešní době nestačí. Pokud chcete co nejlépe využít všechny dostupné funkce a speciální vlastnosti moderních skel, konzultujte s odborníky jejich výběr tak, aby se při návrhu zasklení v různých částech domu optimálně využily následující parametry:

Před plánováním zasklení je nutné ujasnit si, jak je budova orientovaná vzhledem ke světovým stranám – u kterých oken je potřebná protisluneční ochrana a u kterých je naopak možné a žádoucí využít solární zisky pro zahřátí interiéru. Pokud jsou některá okna orientovaná do hlučného prostředí, vyplatí se použít protihluková skla a v přízemí, ve vyšších patrech či u velkoplošného zasklení asi oceníte bezpečnostní – kalená či vrstvená skla. Tepelně izolační skla v různých kombinacích s jinými funkčními skly v rámci izolačních trojskel zabrání nežádoucím únikům tepla z interiéru a přispívají k výrazným úsporám energií.

 

HARFA-vlastnosti-zaskleni

 

Plánování zasklení krok za krokem podle parametrů

Ochrana proti hluku

Hlučná ulice, železniční trať, sportoviště nebo dětské hřiště za okny může znepříjemňovat bydlení nežádoucím hlukem. Řešením mohou být protihluková okna se sklem SGG STADIP SILENCE se speciálními vrstvenými skly s akustickou PVB fólií pro zajištění zvukové izolace oken. Potřebu akustické izolace je vhodné řešit hned na začátku plánování zasklení, protože protihlukové sklo s vyšší stavební hloubkou má vliv také na hloubku rámu okna. A s širším rámem protihlukového trojskla je nutné počítat při plánování tloušťky zdí, protože zabudování širších protihlukových oken do zdí, které nejsou dostatečně masivní, by také asi nebylo možné. Akustická fólie je vlepena mezi dvě vrstvy skla, takže dodatečná zvuková izolace oken pouhým nalepením fólie také není asi to pravé řešení. Protihlukové trojsklo sice není zárukou absolutní zvukotěsnosti, ale zvuková izolace oken zajistí výrazné odfiltrování hluku zvenčí. Ukazatelem schopnosti okna tlumit zvuk z vnějšího prostředí je tzv. index neprůzvučnosti (Rw).

Bezpečnostní vlastnosti

Pokud od zasklení vyžadujete bezpečnostní vlastnosti, je nutné zohlednit to při plánování hned na začátku – ze stejného důvodu jako u akustických skel – bezpečnostní tedy lepená skla VSG jsou složená ze dvou či více vrstev skla spojených fólií z polyvinyl butyralu (PVB). Tloušťka bezpečnostního trojskla včetně rámu může vyžadovat ještě masivnější zdi než protihluková okna – podle požadované bezpečnostní třídy se u vrstvených skel zvyšuje počet a tloušťka vrstev skla i fólií a zvýšené tloušťce zasklení musí odpovídat i masivnější konstrukce rámu a zdí, ve kterých jsou okna zabudována.

Vrstvené bezpečnostní sklo SGG STADIP SAFE (VSG) je určeno k ochraně osob – po rozbití si díky vlepené fólii udrží zbytkovou celistvost. Střepy se nevysypou a minimalizuje se tak nebezpečí zranění osob.

SGG STADIP PROTECT (VSG) kromě zbytkové celistvosti může snížit riziko propadnutí osob či proniknutí předmětů přes zasklenou plochu. Počet a tloušťka vrstev skla a fólií určuje bezpečnostní třídu zasklení – míru odolnosti vůči pokusům o proražení.

SGG SECURIT STADIP (VSG) je vrstvené bezpečnostní sklo s bezpečnostní fólií, vyrobené z tepelně tvrzeného (kaleného) skla SGG SECURIT (ESG), takže poskytuje mnohem vyšší odolnost vůči nárazům i poškození v důsledku teplotního šoku.

U bezpečnostních vrstvených skel VSG nejde o dodatečnou aplikaci bezpečnostní fólie na okna, samolepicí fólie je umístěna mezi vrstvami skla, proto se bezpečnostním sklům říká také vrstvená nebo lepená skla.

Solární faktor g

Jako solární faktor g se označuje součinitel prostupu tepelného slunečního záření. Určuje, kolik % sluneční energie propustí sklo do interiéru. Čím je tento faktor vyšší, tím více tepla ze slunce získáme pro zvýšení teploty v interiéru, což je výhodné zejména v zimě a v místnostech na severní straně budov. Tomuto procesu se říká solární zisky. Tato vlastnost skla pomáhá zlepšovat tepelný komfort v místnosti, zejména v zimním období. Solární zisky současně pomáhají snižovat spotřebu energií na vytápění.

Naopak, sklo s nízkým solárním faktorem, s transparentním kovovým protislunečním povlakem v létě brání přehřívání interiéru a snižuje tak náklady na klimatizaci. Používá se zejména na jižní straně a všude tam, kde je žádoucí ochrana proti slunečnímu záření bez použití externího stínění. Extrémně účinné protisluneční vlastnosti vykazuje sklo s trojitým pokovením SGG COOL-LITE XTREME 70-33 nebo pak skla s dvěma povlaky třídy SKN a trochu vyšším solárním faktorem ale vyšším prostupem světla – SGG COOL-LITE SKN 176 a SGG COOL-LITE SKN 183.

Součinitel prostupu tepla Ug

Jinými slovy koeficient tepelného prostupu Ug (W/m2K) je ukazatelem toho, jak dobře sklo izoluje. Definuje míru schopnosti okna nepropustit teplo směrem ven.

Součinitel prostupu tepla celým oknem Uw

Uw (W/m2K) informuje o budoucích celkových ztrátách energie prostřednictvím otvorových výplní. Uw je kombinací hodnoty Ug (schopnost skla zabránit úniku tepla) a Uf, tedy schopnosti rámu zabránit úniku tepla. Čím je hodnota Uw nižší, tím lépe, protože to znamená, že v domě zůstane více tepla. Ug je většinou nižší než Uf, jinak řečeno – role skla je při hodnocení tepelných vlastností okna enormně důležitá.

Uw okna/dveří v obvodové zdi je podle normy 0,85, ale doporučuje se hodnota 0,65.

Béžným produktem s vysokou energetickou účinností je například tepelněizolační sklo SGG PLANITHERM® XN ale pro vyšší účinnost a pro nízkoenergetické a pasivní domy doporučujeme sklo SGG ECLAZ.

Povlak ECLAZ na skle. Nízkoemisní, vysoce transparentní, s vysokými zisky ze slunečního záření, odráží teplo zpět do mísnosti

Propustnost světla LT

Podstatnou vlastnost, kterou od oken očekáváme, tedy množství světla, které se přes sklo dostane do interiéru, vyjadřuje světelná prostupnost LT. Udává se v %. Vysokou světelnou propustností disponuje například float sklo SGG DIAMANT, protisluneční sklo SGG COOL-LITE SKN 183 či inovativní sklo SGG ECLAZ, které kombinuje extrémní světelnou propustnost s vysokým solárním faktorem a velmi vysokou energetickou účinností.

Vnější reflexe LR

Vnější světelná reflexe LR (%) říká, v jaké míře se sklo bude „zrcadlit“ při pohledu zvenčí, tedy kolik světla a tepla se od skla odrazí. Jedná se převážně o estetickou záležitost. Aktuálním trendem jsou spíše neutrální skla s nízkou reflexí.

Které parametry sledovat při zasklení

Značka

Parametr

Charakteristika

Jednotka

UW

Součinitel prostupu tepla celým oknem

Udává, jak moc okno brání úniku tepla z budovy směrem ven

W/m2K

Ug

Součinitel prostupu tepla zasklením

Udává, jak moc sklo brání úniku tepla z budovy směrem ven

W/m2K

g

Solární faktor

Udává kolik tepla ze slunce projde zasklením do interiéru

%

LT

Světelná prostupnost

Udává kolik světla ze slunce projde zasklením do interiéru

%

LR

Světelná reflexe

Udává kolik světla sklo odrazí (míra zrcadlení)

%

Uf

Součinitel prostupu rámem

Udává, jak moc rám okna brání úniku tepla z budovy směrem ven

W/m2K

Rw

Index neprůzvučnosti

Udává, jak okno pomáhá proti hluku zvenčí

dB

 

Průvodce výběrem skel pro okna u rodinných domů a bytů

Cena a tepelně izolační vlastnosti skel nejsou zdaleka jedinými parametry pro rozhodování. Seznamte se s možnostmi, které nabízí moderní sklo a vyberte si to nejlepší řešení pro vaše vysněné bydlení.

 

Moderní tepelněizolační okno může být komplexním produktem s mnoha benefity

V současnosti se především kvůli požadavkům na energetickou účinnost nahrazují izolační dvojskla izolačními trojskly. Tato skladba umožňuje navrhnout množství funkčních kombinací jednotlivých vrstev zasklení tak, aby okna splňovala potřeby uživatelů a poskytla jim kromě energetické účinnosti také maximální uživatelský komfort a atraktivní estetické vlastnosti.

Dvojsklo a trojsklo v okně, základní vlastnosti dvojskel a trojskel, výměna dvojskla za trojsklo zkušenosti, trojsklo v okně

 

Klíčem k modernímu funkčnímu zasklení je poctivá práce projektanta se znalostí inovativních produktů, které odpovídají nejmodernějším trendům. Pro navrhování zasklení je možné využít online konfigurátor Calumen, kam může projektant zadávat parametry zasklení přesně podle požadavků a potřeb klienta. Umožňuje sestavit různé typy skla do kombinací, u kterých přepočítá parametry. Výsledkem je technický list s údaji o prostupu světla, solárním faktoru, součinitelích prostupu tepla, neprůzvučnosti a bezpečnostní třídě a mnoha dalších vlastnostech výsledného dvojskla či trojskla.

druhy-bezpecnostniho-tvrzeneho-skla-zakladni-typy Druhy bezpečnostního skla
Dodatečná zvuková izolace oken, odhlučnění oken pomocí protihlukových nerozbitných skel, folie na sklo, protihlukova okna Domov jako oáza klidu
Aachen munchner stínicí protisluneční fólie na okna, zastínení oken, velkoformátová okna, propustnosť světla Přehřívání interiéru můžete účinně zabránit!
Výména dvojskla za trojsklo, izolační dvojsklo nebo trojsklo do pasivního domu, dvojsklo vs trojsklo v okně - rozdíl Dvojsklo nebo trojsklo?
okna-pro-pasivni-dum-solarni-faktor-izolace-energetickeho-domu Okna jsou alfou a omegou návrhu pasivního domu
Velká francouzská okna, typy a druhy skel i oken, dvojité okno, zdvojené okna do domu, drevená a lastová okna Jak vybrat okna do domu?
Jak a kde se vyrábí sklo, tavení skla, co se vyrábí ze skla, ploché a tabulové sklo, suroviny pro výrobu, float proces Jak vzniká sklo
chytra-online-aplikace-calumen Calumen