Přejít k hlavnímu obsahu
 

Druhy bezpečnostního skla

Bezpečnostní skla kombinují různé speciální vlastnosti, díky kterým je sklo všestranné a vyhovuje tak různým bezpečnostním požadavkům a normám.

Sklo je v dnešní době neodmyslitelnou součástí architektury. Častým požadavkem investorů je, aby zasklení kromě základních funkčních vlastností splňovalo také legislativní a bezpečnostní požadavky. Proto se stále častěji při výrobě skla využívají různé technologie pro bezpečnostní úpravy skla, které při používání zajišťují bezpečnost uživatelů, ochranu majetku a osob nebo protipožární ochranu.
 

V článku Druhy bezpečnostního skla se dočtete:

 

Bezpečnostní skla kombinují různé speciální vlastnosti, díky kterým je sklo všestranné a vyhovuje tak různým bezpečnostním požadavkům a normám. Podstatnou součástí bezpečnostních komponentů skla je především zlepšení tvrdosti a odolnosti vůči mechanickému a tepelnému namáhání či pevnosti v ohybu, ochrana před zraněním v případě rozbití skla, ochrana proti vloupání a proti škodám způsobeným vandalismem a ochrana osob v případě mechanického poškození skla, střelby či exploze.

 

Základní typy bezpečnostního skla

Podle toho, jaká technologie byla použita při dosažení bezpečnostních vlastností rozeznáváme tepelně tvrzené sklo (kalené sklo neboli ESG) a vrstvené sklo (lepené, VSG), přičemž výhody těchto dvou typů je možné při zasklení vícero skly i kombinovat. Speciální kategorii tvoří bezpečnostní protipožární skla.

Tvrzené sklo

Tvrzení skla vysokou teplotou se používá k dosažení vyšší mechanické pevnosti skla a zvýšení odolnosti vůči teplotním šokům. Technologie tvrzení spočívá v zahřátí skla na vysokou teplotu (600 °C a více) a následném prudkém ochlazení studeným vzduchem pod tlakem. Tento proces tepelného tvrzení, kterému se také říká kalení skla, způsobuje vnitřní pnutí mezi povrchem a vnitřní vrstvou skla, což výrazně zlepšuje mechanické vlastnosti skla a parametry zasklení. Výsledkem procesu kalení skla je tzv. tepelně tvrzené sklo (označované také jako sklo kalené, Securit či ESG).

Společnost Saint-Gobain nabízí také doplňkovou tepelnou úpravu tvrzeného skla – prohřívání neboli HST (Heat-Soak Test), která slouží k odstranění rizika samovolného prasknutí tvrzeného skla, ke kterému ve výjimečných případech může dojít v důsledku obsahu vměstků sulfidu nikelnatého uvnitř hmoty (nejedná se o vadu skla). Díky prohřívání se riziko tohoto praskání snižuje na 0,025 %, což je jediný případ na 400 tun skla.

(Ne)bezpečné sklo - proč sklo praská?

Při výběru skla pro každou aplikaci je důležité myslet na to co se stane, když se sklo rozbije?! A současně tomu vhodným návrhem zkusit předejít.

 

Tvrzené sklo se používá především pro zajištění částečné bezpečnosti osob, aby se snížila pravděpodobnost mechanického poškození a aby se v případě rozbití minimalizovalo riziko zranění ostrými střepy. V případě potřeby zvýšené ochrany osob či ochrany majetku lze tvrzené sklo kombinovat s úpravou pomocí vrstvení – aplikací bezpečnostních fólií, případně i dalšími speciálními funkčními povlaky skla.

 

Jak se vyrábí tvrzene sklo. Druhy bezpečnostního skla: kalené - tepelně tvrzené sklo ESG. Co je HST (Heat-Soak Test)

Fragmentace

Pokud se sklo rozbije, rozpadne se na malé kousky s tupými hranami, takže klesá riziko poranění osob ostrými hranami střepů, které by vznikly při rozbití standardního tepelně netvrzeného skla.

Vyšší odolnost vůči mechanickému namáhání

Tvrzené sklo je mnohem odolnější vůči nárazům i pevnější v ohybu (až 5×) než netvrzené plavené(základní) sklo stejné tloušťky.

Vyšší odolnost vůči teplotním šokům

Ve srovnání s netvrzeným sklem je kalené sklo odolnější proti poškození v důsledku náhlých změn teploty.

Transparentnost

Zvýšená odolnost tvrzeného skla umožňuje použití při zasklení dveří či instalaci skleněných příček v interiéru, takže v chodbách a místnostech bez oken zajistí dostatek denního světla.

SGG SECURIT – tepelně tvrzené bezpečnostní sklo odolné vůči mechanickému i tepelnému namáhání. Při rozbití se rozštěpí na malé kousky s tupými hranami. Používá se k zasklení exteriérových i interiérových dveří, k sestavování dveří, vitrín obchodů či vstupů do budov pomocí kovových dílů, pro vybavení interiéru (stolní desky, police, nábytek…), městský mobiliář (autobusové zastávky, signalizační panely, citylighty…), fasády, skleněné střechy, parapety.

SGG SUPERCONTRYX – sklo s ochranou proti rentgenovému záření jantarového zabarvení, které díky obsahu 70 % oxidu olova výrazně zmírňuje působení ionizačních paprsků X a gama. Používá se pouze v interiéru na interiérové příčky, paravány, dveře a okna v rentgenologických provozech.

Druhy a použití tepelně tvrzeného skla. Zasklení exteriéru i interieru, Okna a dvěre. SGG Securit a SGG Supercontryx

Vrstvené bezpečnostní sklo

Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT se skládají ze dvou nebo více vrstev skla vrstveného pomocí jedné nebo více fólií z polyvinylbutyralu (PVB). Tato skla poskytují dostatečnou ochranu bezpečnosti osob – v případě rozbití skla fólie PVB udrží kousky skla na místě a nevysype se. V případě běžného použití je zachována odolnost a fixace skla až do výměny skla za nové. Vrstvenému sklu se někdy říká i bezpečnostní lepené sklo.

Rozlišujeme skla SGG STADIP (VSG) 33.1 (trojsklo s použitím 1 vrstvy fólie PVB o nominální tloušťce 0,38 mm), skla SGG STADIP PROTECT (VSG) 33.2 (trojsklo s použitím 2 fólií). Různé úrovně bezpečnosti získáte kombinací různých počtů nebo tlouštěk každé složky.

Vrstvená skla se rozlišují podle úrovně bezpečnosti (např. pevnostní třída 1B1 či 2B2). a zabezpečení (např. pevnostní třída P2A-P5A). Pokud dojde k rozbití vrstveného skla, úlomky a střepy a zůstanou přilepené k plastové fólii. Tento bezpečnostní prvek je často vyžadován platnými předpisy a normami či pojistnými smlouvami, zejména ve veřejných budovách, školách nebo v obytných budovách, kde uživatele chrání před úrazem.

Vrstvené bezpečnostní sklo je možné kombinovat s dalšími typy skla, takže vzniknou aplikace se specifickými vlastnostmi zasklení. Možné kombinace:

Druhy skel a vlastnosti. Bezpečnostní sklo, akustické sklo, proti UV záření, nízkoemisní sklo, proti vloupání

Ochrana osob proti zranění

Pokud se vrstvené bezpečnostní sklo rozbije, úlomky zůstanou přilepené na vnitřní bezpečnostní fólii, takže rozbitá skleněná plocha zůstane na místě a neohrožuje osoby ostrými střepy. Tato vlastnost skla je často vyžadována ve veřejných budovách, školách, školkách apod. a oceníte ji i v obytných prostorách jako bezpečnostní sklo do koupelny či sprchového koutu, dveří, oken nebo jako dělicí stěny či zástěny.

Zasklení střechy, markíz, skloněných oken či pergol

Pokud se vnitřní strana zastřešení zajistí použitím bezpečnostního vrstveného skla SGG STADIP PROTECT, při poškození skla může do určité míry zabránit pádu rozbitého skla a vysypání úlomků.

Ochrana proti pádu osob

Vrstvená skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT mohou v případě rozbití zajistit stabilitu zbytků a současně zadržet předmět, který způsobil rozbití skleněné plochy, zabránit vysypání úlomků skla do prostoru pod zasklením, případně zabránit propadnutí osoby či předmětu rozbitým sklem.

Ochrana proti vloupání a proti poškození v důsledku vandalismu

Zejména v obchodech a kancelářích se vrstvené bezpečnostní sklo využívá také k zajištění bezpečnosti majetku a obyvatel budov – při použití k zasklení výloh, vitrín, vstupních dveří a oken.

Ochrana proti hluku

Všude, kde je vyžadována akustická izolace, jsou vyhovující skla řady SGG STADIP, které mají zvukově izolační vlastnosti. Vrstvená bezpečnostní a zvukově izolační skla SGG STADIP SILENCE se používají v případech, kde se vyžaduje akustická izolace na vyšší úrovni (tlumočnické kabiny, obytné budovy u letišť či rušných městských center, železnic, dálnic nebo hlučných výrobních závodů).

Ochrana proti UV záření

K filtraci většiny UV paprsků a ochraně před vyblednutím barev objektů uvnitř budov trvale vystavených slunečnímu záření (zboží ve výlohách obchodů, závěsy, nábytek, koberce…) je možné použít skla řady SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT s příslušnými funkčními protislunečními povlaky.

Bezpečností + protihlukové zasklení pro Pasivní a nízkoenergetické domy

TROJSKLO ECLAZ AKUSTIK
6-18-4-18-44.2

Izolační trojsklo ECLAZ Akustik s protihlukovou ochranou. P2A-odolnost proti vloupání. 1B1-ochrana proti poranění při rozbití

Vrstvená bezpečnostní skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT jsou složena ze dvou nebo více tabulí čirého skla SGG PLANICLEAR.

Vrstvené bezpečnostní sklo je možné kombinovat s dalšími typy skla, takže vzniknou aplikace se specifickými vlastnostmi zasklení. Možné kombinace:

 

SGG STADIP – bezpečnostní vrstvené sklo určené primárně k ochraně osob. Úlomky rozbitého skla zůstanou přilepené na vnitřní fólii, takže rozbitá skleněná plocha neohrožuje ostrými střepy osoby a udrží rozbité sklo na místě až do výměny za nové. Tento typ bezpečnostního skla se používá všude tam, kde je potřeba minimalizovat hrozbu zranění osob v případě rozbití skla, tedy například tam, kde se vyskytují děti (školy, školky, domácnosti), v koupelnách, na plovárnách, ve výplních dveří, střešních oknech, dělicích stěnách apod.

SGG STADIP PROTECT –poskytuje vyšší úroveň bezpečnostních vlastností – ochranu proti pádu osob a základní ochranu proti vandalismu a vloupání. Do určité míry dokáže zabránit propadnutí osob či předmětů skrz skleněnou plochu, pokud je bezpečnostní sklo instalováno na míru v souladu s normou EN12600. Používá se zejména jako zábradlí, parapety, prosklené příčky a okna se sklonem.

Speciální verze vrstvených skel je možné v případě potřeby navrhnout i jako skla odolná vůči střelám nebo výbuchu.

 

Sgg Stadip Protect s normou EN12600 - bezpečnostní sklo na míru - na strěchu, zábradlí, příčky, okna a dvěre.

 

Speciální bezpečnostní skla – protipožární bezpečnostní sklo

Protipožární bezpečnostní zasklení SGG CONTRAFLAM, SGG CONTRAFLAM LITE, SGG SWISSFLAM, SGG SWISSFLAM LITE, SGG SWISSFLAM STRUCTURE a SGG VETROFLAM jsou odolná vůči UV záření a nabízejí různé typy ochrany. Tato protipožární skla jsou vhodná pro vertikální i horizontální stavby a lze je použít v interiérech ve formě interiérových dveří a dělicích příček nebo v exteriéru na okna a fasády. 

EW vyjadřuje stupeň požární odolnosti a EI označuje stupeň požární bezpečnosti.

 

Více informací o protipožárních bezpečnostních sklech najdete na webu naší sesterské organizace VETROTECH, která se specializuje na protipožární sklo www.vetrotech.com.

Vrstvené neprústrelné sklo, pochozí sklo na skleněnú podlahu Sgg Stadip Protect, bezpečnostní sklo SGG STADIP®/SGG STADIP PROTECT®
Bezpečnostní nerozbitné sklo na střechu, pergolu, do dveří Sgg Stadip Protect, vrstvené sklo, třídi bezpečnostního skla SGG STADIP PROTECT
Sgg diamant float sklo, extra čiré sklo, plavené sklo, sklo na sklenenú příčku, sklenené dveře SGG DIAMANT®
Protisluneční sklo Sgg Cool-lite, barevné modré sklo, Skn 136, 150, 154, 165, 176, smaltované sklo do francouzskych oken SGG COOL-LITE®
Eclaz izolační dvojsklo a trojsklo na míru do okna, arkýřová okna, francouzské okna na terasu, sklo na pergolu ECLAZ
Sgg planitherm xn 4 mm izolační sklo, izolační dvojsklo, francouzske okná a dvere, sklo do dverí SGG PLANITHERM® XN
Sklo - ornamentálni , drátené, vzorované. smaltované, vlastnosti, design, ornamentní sklo vzorník, sklo do dvěrí SGG DECORGLASS®
Mastercarre sklo sgg masterglass sklo průhledné z jedné strany, interiérové designové ornamentní sklo SGG MASTERGLASS®
Jak a kde se vyrábí sklo, tavení skla, co se vyrábí ze skla, ploché a tabulové sklo, suroviny pro výrobu, float proces Jak vzniká sklo
Vrstvené neprústrelné sklo, pochozí sklo na skleněnú podlahu Sgg Stadip Protect, bezpečnostní sklo

SGG STADIP®/SGG STADIP PROTECT®

Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT se skládají ze dvou nebo více vrstev skla vrstveného pomocí jedné nebo více fólií z polyvinylbutyralu (PVB). Rozlišujeme…