Přejít k hlavnímu obsahu
 

Calumen

Poskládejte si skla pro okna svých snů s aplikací Calumen

V článku Calumen se dočtete:

 

Pokud stavíte nový dům nebo rekonstruujete starší bydlení, vyplatí se věnovat dostatek pozornosti výběru skel pro okna. Ta mají významný vliv na uživatelský komfort. Běžná praxe je taková, že architekti či dodavatelé oken často pracují s osvědčenými modely, často s hlavním důrazem na nízkou cenu či parametry ovlivňující pouze úsporu tepla. Na další parametry se mnohdy zapomíná. Přitom moderní skla nabízí množství velmi zajímavých vlastností, které mají klíčovou roli při maximalizaci uživatelského komfortu. Proto se vyplatí sledovat trendy a s architektem či dodavatelem oken konzultovat více požadavků než jen úniky tepla či cenu. Možná budete překvapeni možnostmi, které volba skel se speciálními vlastnostmi a jejich správná kombinace může přinést kvalitě vašeho bydlení.


Chytrá online aplikace pomůže kombinovat benefity skel

Pro ulehčení výběru skel a jejich optimální seskládání do oken s dvojskly nebo trojskly se vyplatí využít online kalkulační aplikaci Calumen. Umožňuje sestavit různé typy skla do kombinací, u kterých přepočítá parametry. Výsledkem je technický list s údaji o přestupu světla, solárním faktoru, součiniteli prostupu tepla, neprůzvučnosti a bezpečnostní třídy. A v neposlední řadě i vaše spokojenost s komfortním bydlením.

Co je třeba vědět před použitím Calumen

Aplikace pracuje s různými parametry skel, které pro různá nastavení v jednotlivých krocích nabízí v menu. Je dobré před použitím aplikace prostudovat nabídky různých typů skel a seznámit se s jejich vlastnostmi a benefity.

Je důležité ujasnit si základní výchozí situaci stavby a z toho vyplývající normy, předpisy a technické možnosti či požadavky. A neméně důležité je promyslet si své potřeby a priority uživatelského komfortu pro okna v jednotlivých místnostech.

Nový Calumen® nahrazuje CalumenLive

Ať jste architekt, projektant, fasádní konzultant, výrobce oken nebo zpracovatel skla, nový Calumen® vám pomůže najít to nejlepší řešení pro vaše zasklení.

Pro každý typ stavby platí určité konkrétní stavební normy, které je nutné při výběru oken vzít v úvahu. Požadavky na okna pro stavbu nízkoenergetického či pasivního domu jsou jiné než například u kancelářské budovy. Ale i v rámci jedné stavby můžou pro různé prostory platit odlišné požadavky na parametry oken – například pro nevytápěné prostory (garáž, sklad či kůlna) můžou být požadavky na úroveň tepelné izolace i světelné prostupnosti jiné než v obytné místnosti s francouzskými okny. V aplikaci Calumen si jednotlivé normy můžete navolit do základního nastavení a nabídka použitelných parametrů se automaticky přizpůsobí požadavkům zvolené normy.

Časté dilema, zda zvolit dvojsklo nebo trojsklo obvykle vyřeší stavební normy, kde jsou požadavky na parametry oken jasně dané, takže počet skel v okně z těchto požadavků obvykle vyplyne. Například normy pro pasivní domy platné od roku 2022 vyžadují takové termoizolační vlastnosti oken, které je možné splnit pouze při použití trojskla. Dvojskla mohou vyhovovat pro použití v nevytápěných prostorách či při rekonstrukcích bytů se slabší stavební konstrukcí a jedna vrstva skla může být vyhovující například u interiérových příček a podobně.

Nejzákladnějšími typy skla jsou: PLANICLEAR – standardní sklo s mírným barevným nádechem do zelena a DIAMANT – nadstandardní extrémně čiré bezbarevné sklo.

Někdy je výhodné mít v různých místnostech domu okna s odlišnými kombinacemi jednotlivých skel, protože tak lze maximalizovat uživatelský komfort. Nejčastějším rozdílem jsou odlišné požadavky na okna na jižní a severní straně, kde pomocí odlišné skladby skel lze docílit odlišné vlastnosti – především v oblasti tepelných zisků ze slunečního záření zvenčí dovnitř a minimalizace energetických ztrát zevnitř ven. Někde oceníte také protisluneční ochranu, protihlukové vlastnosti nebo bezpečnostní úpravu.

Výběr vlastností skla Calumen

Pro dosažení speciálních vlastností jsou mnohdy výhodnější trojskla, protože umožňují větší variabilitu kombinací vlastností podle očekávání uživatele. Nejvýhodnějším řešením je použití trojskla se speciálními funkčními povlaky skla – nejčastěji se tyto povlaky používají u vnějšího a vnitřního skla.

U všech typů skel je důležitá také tloušťka skla v mm, kterou v aplikaci Calumen lze nastavit – pro každou vrstvu zvlášť.

Mikroskopické a lidskému oku neviditelné kovové povlaky jsou moderní metodou, jak propůjčit jednotlivým vrstvám skla specifické vlastnosti. Tyto povlaky se používají zvenčí i zevnitř a pokud se u jednotlivých vrstev skla aplikují různé typy povlaků, uživatelský komfort okna může příjemně překvapit. Pomocí Calumen můžete efekt kombinací jednotlivých povlaků prozkoumat.

Nejčastěji používané povlaky pro okna a fasády:

 • ECLAZ / ECLAZ ONE – nízkoemisní, vysoce transparentní, s vysokými zisky ze slunečního záření, odráží teplo zpět do mísnosti
 • PLANITHERM – nízkoemisní, s vysokou světelnou propustností, odráží teplo zpět do místnosti
 • COOL-LITE – protisluneční, odráží teplo směrem ven

Nejčastěji používané speciální povlaky:

Povlak ECLAZ na skle. Nízkoemisní, vysoce transparentní, s vysokými zisky ze slunečního záření, odráží teplo zpět do mísnosti

Některé speciální vlastnosti skla vyžadují spojení více skleněných vrstev – používají se zejména při požadavku na protihlukovou ochranu nebo bezpečnostní vlastnosti.

Nejčastěji používaná vrstvená skla:

Pro maximalizaci termoizolačních vlastností oken je důležitá také konstrukce rámů s kvalitním vnitřním těsněním a vhodnými (nejlépe teplými) distančními vnitřními rámečky, vzduchotěsné osazení oken či skleněných ploch do konstrukce domu a druh izolačního plynu v meziprostoru mezi skly.

Kromě vzduchu se jako výplň meziprostoru používá především argon a krypton – v Calumen lze nastavit typ těchto plynů a šířku meziprostoru v mm. Pokud máte zvýšené nároky na protihlukovou ochranu, šířka meziprostorů má na akustickou izolaci také vliv.

Co je třeba vzít v úvahu před výběrem kombinace skel pomocí Calumen

Pokud plánujete stavbu nebo rekonstrukci a připravujete se k výběru oken, je dobré ujasnit si několik důležitých okolností a požadavků:

 • Jaká je orientace budovy a jednotlivých místností s ohledem na světové strany? Především sever a jih. Orientace je klíčová zejména pro požadavky na solární zisky, potřebu tepelné izolace, světelnou propustnost a protisluneční ochranu.
 • Akustické podmínky – pokud se vyžaduje protihluková ochrana, je třeba na to myslet v úvodu plánování, protože na akustické vlastnosti okna má významný vliv i šíře meziprostor mezi skly a v souvislosti s tím i celková tloušťka rámu. Ideální je znát požadované hodnoty Rw, pokud jsou definované.
 • Jaké jsou požadavky na protisluneční ochranu a jaké jsou možnosti použití venkovní protisluneční ochrany – žaluzií a dalšího stínění.
 • Je definován solární faktor?
 • Existuje světlotechnický posudek, případně jsou definovány požadavky na propustnost světla?
 • Jakou míru vnější a vnitřní reflexe očekáváte (v %)? Skla mohou mít různou úroveň antireflexní úpravy.
 • Požadujete bezpečnostní vlastnosti skla? Existují různé stupně bezpečnostní ochrany.
 • Jsou známy požadavky na součinitel tepelného prostupu skla – Ug? Tento požadavek se zpravidla řídí stavebními normami.
 • Designové požadavky – například specifická barevnost skla, zrcadlový efekt, neprůhlednost, dekorativnost a podobně.
 • Velikost oken nebo požadovaných skleněných ploch.
 • Konstrukční vlastnosti stavby.

Plánování a kalkulaci vlastností oken vám ulehčí aplikace Calumen

Všechny známé okolnosti a požadavky na funkčnost oken si můžete nadefinovat v mnoha variantách srovnat pomocí aplikace Calumen, kterou najdete na www.calumen.com. Tuto aplikaci ocení také váš architekt či dodavatel oken.

Po registraci a přihlášení máte možnost otestovat různé kombinace skel, povlaků, speciálních úprav a výplní meziprostor mezi skly – podle požadovaných finálních vlastností výsledného okna.

Nastavení zahájíte volbou lokalizace – podle toho, ve které zemi budete stavbu realizovat.

Další volbou je výběr z nabídky několika konkrétních norem, kterým mají parametry okna vyhovět.

Úvodní volba lokalizace a normy automaticky nastaví možnosti dalšího výběru parametrů, zejména základního parametru, kterým je počet skleněných ploch ve výsledném okně (jednosklo, dvojsklo nebo trojsklo).

Po volbě počtu skel v okně se objeví grafická vizualizace dalšího nastavení, která ilustruje jednotlivé kroky a nastavení všech vrstev a meziprostor, které vaše okno bude mít.

Následuje volba parametrů jednotlivých vrstev okna – například u trojskla je to konkrétně zasklení 1 + meziprostor 1 + zasklení 2 + meziprostor 2 + zasklení 3.

U každé ze skleněných vrstev máte možnost vybrat:

 • substrát – základní materiál, ze kterého je sklo vyrobené.
 • tloušťku skla v mm
 • speciální funkční povlak – standardně se nachází na pozicích 2 a 5 (u trojskla)

Výběr parametrů skla - Calumen

U skleněných vrstev máte ještě možnost vybrat volbu vrstvení skla – u volby vrstveného skla pak u jednotlivých vrstev nastavujete substrát, tloušťku vrstvy skla a případně i další vrstvu funkčního povlaku na druhé vrstvě.

Po nastavení všech parametrů skleněné vrstvy si v pravé části formuláře můžete ověřit výsledné parametry vybrané kombinace skleněné plochy. Aplikace vám ukáže následující parametry:

CalumenLive online digitální nástroj pro výpočet vlastností skla, Saint-Gobain Building Glass, propustnosť světla

SVĚTELNÉ FAKTORY

 • Světelná propustnost (TL)
 • Vnější reflexe (RLe)
 • Vnitřní reflexe (RLi)

ENERGETICKÉ FAKTORY

 • Prostupnost (TE)
 • Vnější reflexe (Ree)
 • Vnitřní reflexe (Rei)
 • Absorbce A1 (AE1)
 • Absorbce A2 (AE2)
 • Absorbce A3 (AE3)

SOLÁRNÍ FAKTORY

 • Solární faktor (g)
 • Koeficient stínění (SC)

TEPELNÁ PROSTUPNOST

 • Ug – W/(m².K)

AKUSTIKA

 • Rw (C; Ctr)

ODOLNOST VŮČI VLOUPÁNÍ

U každého z meziprostorů mezi skleněnými vrstvami máte možnost vybrat:

 • výplň – (vzduch, argon, krypton nebo jejich vzájemnou kombinaci)
 • šíři mezery mezi skly v mm

 

Můžete nastavit i úhel sklonu okna

Po nastavení parametrů všech vrstev skla i izolačních meziprostorů mezi skly lze ještě v případě potřeby nastavit úhel sklonu skleněné plochy.

Po nastavení všech parametrů po kliknutí na tlačítko VYPOČÍTAT v pravé části formuláře vidíte parametry podle zvolených vlastností, které definují výsledný uživatelský komfort.

Pokud jsou parametry jednotlivých vrstev vyhovující, můžete na závěr (na konci pravé části formuláře) kliknout na tlačítko NÁHLED VÝSLEDKU a aplikace zadaná data zpracuje a zobrazí vám přehled finálních detailních informací o zvolených parametrech i výsledných vlastnostech zasklení, které definují uživatelský komfort.

Tento přehled – technický list – máte možnost stáhnout v pdf nebo odeslat na zadanou e-mailovou adresu.

 

Technický list - Calumen

Skladba skla zásadním způsobem ovlivňuje komfort uživatelů a provozní náklady budovy. Ujistěte se, že výrobce oken nebo fasády umožňuje instalaci navržené skladby.

Video-návod Calumen

 

Výhody online kalkulátoru Calumen

 • Jednoduché intuitivní použití
 • Výběr produktů podle lokality
 • Je dostupný v 13 jazycích
 • Certifikace od TUV
 • Výsledky je možné jednoduše sdílet
 • Parametry pro udržitelnost
 • Použití aplikace je zdarma

 

Calumen poskytuje možnost zorientovat se v možnostech kombinací skel s různými vlastnostmi, které maximalizují uživatelský komfort oken, a to nejen odborníkům – architektům a výrobcům oken, ale i každému zájemci z řad investorů.

Online kalkulační nástroj pro sklo - Calumen. Logo

Pokud si v Calumen nadefinujete optimální skladbu skel pro své „okno snů“, aplikace vám v podobě technického listu poskytne skvělý podklad pro konzultaci s odborníkem.